Otwórz
konto
z kartą

korzystaj aktywnie
i odbierz nawet do
300 zł

Promocja „Skorzystaj w Nowym Roku” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 06.02.2020 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Nagrody

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i weź udział w Promocji „Skorzystaj w Nowym Roku”, a możesz otrzymać nawet 300 zł

300 zł

Promocja „Skorzystaj w Nowym Roku” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

Regulamin promocji „Skorzystaj w Nowym Roku”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Skorzystaj w Nowym Roku” i otrzymać nawet do 300 zł

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą Otwartą na Świat i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 06.02.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta wraz z Kartą Otwartą na Świat i dostępem do Bankowości elektronicznej do 21.02.2020 r. Pamiętaj o nadaniu PIN’u do Karty!

Żeby otrzymać nawet 300 zł, należy przejść kilka etapów:

ikona pierwszego etapu

ETAP 1

(luty 2020 r.)

Otwórz Konto Osobiste z Kartą, oraz wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą

50 zł

Wypłata w marcu 2020 r.

ikona drugiego etapu

ETAP 2

(marzec oraz kwiecień 2020 r.)

Wykonaj w każdym z tych miesięcy Transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę min. 300 zł oraz otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł.

100 zł

Wypłata w maju 2020 r.

ikona trzeciego etapu

ETAP 3

(maj oraz czerwiec 2020 r.)

Wykonaj w każdym z tych miesięcy Transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę min. 300 zł oraz otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł.

150 zł

Wypłata w lipcu 2020 r.

Ważne! Pamiętaj, że organizator promocji wysyła wiadomości o zdobyciu każdej z nagród. W pierwszej wiadomości przesłanej do 20 marca 2020 r. z adresu skorzytajwnowymroku@bnpparibasplus.pl otrzymasz instrukcję uzupełnienia numeru konta w celu przekazania nagrody. Numer Konta Osobistego otwartego w BNP Paribas musisz uzupełnić do 25 marca 2020 r., żeby otrzymać pierwszą nagrodę do 31 marca 2020 r. Kolejne nagrody otrzymasz na ten sam numer Konta Osobistego.

1 Rejestracji w promocji „Skorzystaj w Nowym Roku” można dokonać od dnia 16.01.2020 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 06.02.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Skorzystaj w Nowym Roku” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Umowę podpiszesz za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Skorzystaj w Nowym Roku”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie skorzystajwnowymroku.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Skorzystaj w Nowym Roku”.

Napisz do Organizatora Promocji „Skorzystaj w Nowym Roku”: skorzystajwnowymroku@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Skorzystaj w Nowym Roku” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Skorzystaj w Nowym Roku” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: skorzystajwnowymroku@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Skorzystaj w Nowym Roku”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie skorzystajwnowymroku.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Skorzystaj w Nowym Roku” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 06.02.2020 r.

Otrzymanie trzech nagród o łącznej wysokości 300 zł, w ramach Promocji „Skorzystaj w Nowym Roku” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 50 zł:
(i) zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie skorzystajwnowymroku.bnpparibasplus.pl w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 16.01.2020 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 06.02.2020 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 16.01.2020 r. do 06.02.2020 r. złożenie wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą „Karta Otwarta na Świat” oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Skorzystaj w Nowym Roku” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 21.02.2020 r.
(iii) w lutym 2020 r. wykonanie min. 5 Transakcji bezgotówkowych

Otrzymanie Drugiej Nagrody o wartości 100 zł:
(i) spełnienia warunków do uzyskania Pierwszej nagrody oraz
(ii)w każdym z miesięcy marzec – kwiecień 2020 r. wykonanie Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 500 zł oraz otrzymanie Wpływów na łączną kwotę min. 1000 zł.

Otrzymanie Trzeciej Nagrody o wartości 150 zł:
(i) spełnienia warunków do uzyskania Drugiej nagrody oraz
(ii) w każdym z miesięcy maj – czerwiec 2020 r. wykonanie Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 500 zł oraz otrzymanie Wpływów na łączną kwotę min. 1000 zł.
(iii) posiadania Konta Osobistego wraz z „Kartą Otwartą na Świat” oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową „Kartą Otwartą na Świat”, o którym mowa w Regulaminie promocji „Skorzystaj w nowym roku” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!